رتبه بندی اعتباری

رتبه بندی های اعتباری انجام شده توسط شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان در این صفحه منتشر می گردند.

ناشر/ اوراق مورد رتبه بندی
تاریخ انتشار
رتبه بلند مدت
رتبه کوتاه مدت
چشم انداز
بیانیه مطبوعاتی
خلاصه گزارش رتبه بندی
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام)
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
-AA
A1
پایدار