خدمات رتبه بندی اعتباری

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان انواع خدمات رتبه بندی اعتباری زیر را در گسترده جغرافیایی کشور عزیزمان ایران ارائه می دهد:

  • رتبه بندی اعتباری شرکت ها و هولدینگ ها،
  • رتبه بندی اعتباری بانک ها و لیزینگ ها،
  • رتبه بندی اعتباری شرکت های بیمه ای،
  • رتبه بندی اعتباری انواع ابزاربدهی،
  • رتبه بندی اعتباری شهرداری ها و نهادهای عمومی،
  • رتبه بندی شرکت های کوچک و متوسط(SME)،
  • رتبه بندی شرکت های نوپا (استارت آپ ها)،