درباره ما

موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده و در راستای توسعه و ارتقا مفاهیم رتبه بندی اعتباری فعالیت می نماید.

موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان در سال 1396 با مجوز سازمان بورس و ارواق بهادار تهران تشکیل شد.
شعار ما عبارتند از:
صداقت، صراحت و سرعت عمل در ارائه گزارشات.
ما سعی بر آن داریم با حفظ ارزش های خود گامی موثر در شفاف سازی بازار مالی کشور برداریم.

دریافت خدمات رتبه بندی اعتباری

جهت انجام رتبه بندی اعتباری و نیز بهره مندی از نظرات مشاوران موسسه و برگزاری نشست با ما تماس بگیرید.

shadow