علی سنگینیان

رئیس هیات مدیره

علی سنگینیان
رئیس هیات مدیره
shadow

دانش آموخته دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران
مدیرعامل و عضو هیات مدیره سمگان