مجوز فعالیت دومین شرکت رتبه بندی اعتباری صادر شد

مجوز رتبه بندی اعتباری پارس کیان

مجوز فعالیت دومین شرکت رتبه بندی اعتباری صادر شد

از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار:

مجوز فعالیت دومین شرکت رتبه بندی اعتباری صادر شد

مجوز فعالیت شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ به تاریخ ۱۰ آبان ماه ۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران را صادر کرد.

بر این اساس، اعتبار این مجوز از تاریخ صدور به مدت سه سال است که پس از انقضا در چارچوب مقررات قابل تمدید خواهد بود.

منبع: سایت سازمان بورس و اوراق بهادار

اشتراک نوشته

دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند.