گزارشات رتبه بندی اعتباری

گزارشات رتبه بندی های اعتباری انجام شده توسط شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان در این صفحه منتشر می گردند.

ناشر/ اوراق مورد رتبه بندی
تاریخ انتشار
رتبه بلند مدت
رتبه کوتاه مدت
چشم انداز
بیانیه مطبوعاتی
خلاصه گزارش رتبه بندی
شرکت صنعتی و معدنی گل گهر(سهامی عام)
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
-AA
A1
پایدار
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
۱۳۹۹/۰۹/۲۳
-A
A1
پایدار