...

رتبه های اعتباری

نام ناشر
تاریخ
نوع رتبه بندی
بخش
وضعیت رتبه بندی
رتبه در بلند مدت
رتبه در کوتاه مدت
دورنما
جزئیات
ایران یاسا تایر و رابر(سهامی عام)
1402/07/18
رتبه بندی ناشر
لاستیک
اولین رتبه اعتباری
A
A1
پایدار
توسعه آهن و فولاد گل گهر(سهامی خاص)
1402/07/08
رتبه بندی ناشر
گروه فلزات اساسی
اولین رتبه اعتباری
+A
A1
پایدار
سرمایه گذاری اهداف(سهامی عام)
1402/06/27
رتبه بندی ناشر
هولدینگ چند رشته ای
اولین رتبه بندی
A
A1
پایدار
سپید ماکیان(سهامی عام)
1402/06/02
رتبه بندی ناشر
گروه زراعت و خدمات وابسته
اولین رتبه اعتباری
A
A1
پایدار
سرامیک های صنعتی اردکان(سهامی عام)
1402/05/04
رتبه بندی ناشر
کاشی و سرامیک
اولین رتبه اعتباری
+A
A1
پایدار
کویر تایر(سهامی عام)
1402/04/27
رتبه بندی ناشر
لاستیک
اولین رتبه اعتباری
+BBB
A2
پایدار
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
1402/02/09
رتبه بندی اوراق بدهی
گروه پتروشیمی
رتبه اعتباری اوراق(در حال انتشار)
A
A1
پایدار
تولیدی کاشی تکسرام(سهامی عام)
1402/02/09
رتبه بندی اوراق بدهی
کاشی و سرامیک
رتبه اعتباری اوراق(در حال انتشار)
+BBB
A2
پایدار
راهسازی و معدنی مبین(سهامی خاص)
1401/12/18
رتبه بندی ناشر
گروه صنایع معدنی
اولین رتبه اعتباری
A
A1
پایدار
صنعت غذایی کورش(سهامی عام)
1401/10/18
رتبه بندی ناشر
گروه صنایع غذایی
اولین رتبه اعتباری
-A
A1
پایدار
تولیدی کاشی تکسرام(سهامی عام)
1401/10/04
رتبه بندی ناشر
کاشی و سرامیک
اولین رتبه اعتباری
+BBB
A2
پایدار
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک (سهامی عام)
1401/10/03
اوراق بدهی
محصولات و مواد شيميايي
رتبه اعتباری اوراق( در حال انتشار)
-A
A1
پایدار
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
1401/07/02
رتبه بندی ناشر
گروه پتروشیمی
بروز رسانی رتبه
A
A1
پایدار
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک (سهامی عام)
1401/06/06
رتبه بندی ناشر
محصولات و مواد شيميايي
اولین رتبه اعتباری
-A
A1
پایدار
فجر انرژی خلیج فارس(سهامی عام)
1401/05/08
رتبه بندی ناشر
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
اولین رتبه اعتباری
+A
A1
پایدار
پالایش نفت اصفهان(سهامی عام)
1401/05/08
رتبه بندی ناشر
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
اولین رتبه اعتباری
+A
A1
پایدار
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (سهامی عام)
1401/05/05
رتبه بندی ناشر
هولدینگ چند رشته ای
اولین رتبه اعتباری
-AA
+A1
پایدار
شرکت صنعتی و معدنی گل گهر(سهامی عام)
1401/04/25
رتبه بندی ناشر
گروه صنایع معدنی
بروز رسانی رتبه
+A
A1
پایدار
پدیده شیمی پایدار(سهامی خاص)
1401/02/31
رتبه بندی ناشر
محصولات و مواد شيميايي
بروز رسانی رتبه
-A
A1
پایدار
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان(سهامی عام)
1400/09/01
رتبه بندی ناشر
گروه برق و الکترونیک و کامپیوتر
اولین رتبه اعتباری
-A
A2
پایدار
شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام)
1400/07/17
رتبه بندی ناشر
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
اولین رتبه اعتباری
+A
A1
پایدار
شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام)
1400/07/17
رتبه بندی ناشر
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
اولین رتبه اعتباری
+A
A1
پایدار
پدیده شیمی قرن(سهامی عام)
1400/01/30
رتبه بندی ناشر
محصولات و مواد شيميايي
اولین رتبه اعتباری
+BBB
A2
پایدار
شرکت نفت سپاهان (سهامی عام)
1399/11/02
رتبه بندی ناشر
محصولات و مواد شيميايي
اولین رتبه اعتباری
+A
A1
پایدار
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
1399/09/23
رتبه بندی ناشر
گروه پتروشیمی
اولین رتبه اعتباری
-A
A1
پایدار
شرکت صنعتی و معدنی گل گهر(سهامی عام)
1398/02/02
رتبه بندی ناشر
گروه صنایع معدنی
اولین رتبه اعتباری
-AA
A1
پایدار