...

آرشیو مقالات

در دانش نامه‌ی پارس کیان، ما به همیاری تیم حرفه‌ای خود در نظر داریم تا با تمامی مسائل و رویکرد‌عای رتبه بندی اعتباری آشنا شوید.

آشنایی با اصول و مفاهیم سرمایه گذاری با لحاظ مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (قسمت چهارم) icon
آشنایی با اصول و مفاهیم سرمایه گذاری با لحاظ مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (قسمت چهارم)

گزارشگری ESG: الزامات و استانداردها گزارشگری ESG در حال تبدیل شدن به یک الزام برای شرکت ها در سراسر جهان است. این گزارش به افشای اطلاعات در مورد عملکرد شرکت ها در زمینه مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی می پردازد.

۲۵ اردیبهشت۱۴۰۳
ادامه مطلب
آشنایی با اصول و مفاهیم سرمایه گذاری با لحاظ مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (قسمت سوم) icon
آشنایی با اصول و مفاهیم سرمایه گذاری با لحاظ مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (قسمت سوم)

سرمایه گذاری ESG: از ریشه تا رونق سرمایه گذاری ESG (مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی) ریشه در دهه 60 میلادی دارد و در طول زمان با شتاب فزاینده ای به سمت رونق پیش رفته است.

۲۵ اردیبهشت۱۴۰۳
ادامه مطلب
آشنایی با اصول و مفاهیم سرمایه گذاری با لحاظ مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (قسمت دوم) icon
آشنایی با اصول و مفاهیم سرمایه گذاری با لحاظ مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (قسمت دوم)

خلاصه 255 کاراکتری: سرمایه گذاری ESG: گامی به سوی آینده‌ای پایدار و سودآور سرمایه گذاری ESG (مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی) رویکردی نوین در دنیای مالی است که به دنبال ترکیب سودآوری با تعهد به مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است.

۲۵ اردیبهشت۱۴۰۳
ادامه مطلب
آشنایی با اصول و مفاهیم سرمایه گذاری با لحاظ مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (قسمت اول) icon
آشنایی با اصول و مفاهیم سرمایه گذاری با لحاظ مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (قسمت اول)

سرمایه گذاری پایدار: رویکردی اخلاقی به سودآوری سرمایه گذاری ESG (مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی) معیارهایی برای ارزیابی عملکرد شرکت ها بر اساس تعهد آنها به پایداری و اخلاق است. این نوع سرمایه گذاری به دنبال سودآوری بلندمدت با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است.

۲۵ اردیبهشت۱۴۰۳
ادامه مطلب
آشنایی با اصول و مفاهیم حاکمیت شرکتی (قسمت سوم) icon
آشنایی با اصول و مفاهیم حاکمیت شرکتی (قسمت سوم)

این مقاله به بررسی تطبیقی شیوه‌های حاکمیت شرکتی در ایران، ایالات متحده آمریکا و آلمان می‌پردازد. در این مطالعه، جنبه‌های کلیدی مانند محیط نظارتی، ساختار هیئت مدیره، حقوق سهامداران، شفافیت و مکانیسم‌های اجرایی در هر سه کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که شیوه‌های حاکمیت شرکتی در این کشورها به طور قابل توجهی با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت‌ها منعکس کننده محیط‌های نظارتی، هنجارهای فرهنگی و چارچوب‌های نهادی متمایز هر کشور است....

۲۵ اردیبهشت۱۴۰۳
ادامه مطلب
آشنایی با اصول و مفاهیم حاکمیت شرکتی (قسمت دوم) icon
آشنایی با اصول و مفاهیم حاکمیت شرکتی (قسمت دوم)

این مقاله به بررسی استانداردهای پذیرفته شده جهانی در حوزه حاکمیت شرکتی و بهترین شیوه‌های پیاده‌سازی و ارتقای آن می‌پردازد. در این مقاله، اصول حاکمیت شرکتی OECD، ICGN، PRI، GRI و ISO 37001 معرفی و تشریح می‌شوند. همچنین، مراحل کلیدی در اجرای حاکمیت شرکتی و بهترین شیوه‌ها در این زمینه، مانند استقلال هیئت مدیره، شفافیت، پاسخگویی، کنترل‌های داخلی، مدیریت ریسک، رفتار اخلاقی و تعامل با ذینفعان، مورد بحث قرار می‌گیرد.

۲۵ اردیبهشت۱۴۰۳
ادامه مطلب
آشنایی با اصول و مفاهیم حاکمیت شرکتی (قسمت اول) icon
آشنایی با اصول و مفاهیم حاکمیت شرکتی (قسمت اول)

این مقاله به بررسی تاریخچه و سیر تکامل حاکمیت شرکتی و نقش شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری در تقویت آن می‌پردازد. در این مقاله، اهمیت حاکمیت شرکتی، اصول و شیوه‌های آن، و چالش‌های مدرن و روندهای آینده این حوزه مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین، نقش شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری در ارزیابی و نظارت بر شیوه‌های حاکمیت شرکتی و ترویج شفافیت و پاسخگویی در بازارهای جهانی بررسی می‌شود.

۲۵ اردیبهشت۱۴۰۳
ادامه مطلب
تفاوت رتبه بندی اعتباری و وزارت صمت چیست؟ icon
تفاوت رتبه بندی اعتباری و وزارت صمت چیست؟

در این مقاله به بررسی تفاوت‌های رتبه‌بندی اعتباری و رتبه‌بندی وزارت صمت می‌پردازیم. رتبه‌بندی اعتباری برای نشان دادن میزان اعتبار شرکت‌ها و رتبه‌بندی وزارت صمت برای ساماندهی و نظارت بر فعالیت آنها انجام می‌شود.

۸ فروردین۱۴۰۳
ادامه مطلب