...

ماموریت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

ماموریت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

ماموریت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان بر خود می بالد که با تجمیع دانش جهانی وتجربه داخلی توانسته است ساز و کاری را فراهم سازد تا سهم بسزایی در شفافیت اقتصاد داشته و با ارائه خدمات رتبه بندی اعتباری گامی موثر در توسعه اقتصاد کشور عزیزمان بردارد.
پارس کیان معتقد است که استقلال در عملکرد و پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی لازمه رتبه بندی اعتباری شفاف و معتبر است، از این رو فرآیندهای کنترل داخلی سختگیرانه ای را برای اطمینان از سلامت فرآیند رتبه بندی و انطباق عملکرد با استانداردهای نظارتی پایه ریزی کرده است و می کوشد تا با تکیه بر دانش و تجربه بنیانگذاران و همکارانی که از تخصص، دانش و نیز حسن شهرت در کلاس جهانی برخوردارند، بعنوان مورد وثوق ترین شرکت رتبه بندی در ایران و یکی از شرکت های رتبه بندی شناخته شده در منطقه بشمار آید.

چشم انداز رتبه بندی اعتباری پارس کیان

شناخته شدن بعنوان برترین شرکت رتبه بندی اعتباری در ایران و کسب جایگاه منطقه ای تا سال 1404

اهداف استراتژیک شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

ارزش های تعهد شده در پارس کیان:

  • رعایت انصاف و صداقت در برابر نهادها و مشتریان.
  • استقلال حرفه ای در عملکرد و پاسداشت شفافیت.
  • پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی.
  • صداقت و امانتداری در ارائه اطلاعات.

جستجو

دسته بندی ها