دفتر مرکزی

شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان

تهران – خیابان میرزای شیرازی – خیابان منصور – پلاک 2

تلفن: 09059034646 -88710150 -88109134-88102175-88710150- 88715022
فکس: 88727819

ایمیل: info@parscrc.ir
وبسایت: http://Parscrc.ir

شبکه های اجتماعی