...

ثبت درخواست ارزیابی شاخص های کسب و کار (کیفی) جهت درج در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی

ثبت درخواست ارزیابی شاخص های کسب و کار (کیفی) جهت درج در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی

ثبت درخواست ارزیابی شاخص های کسب و کار (کیفی) جهت درج در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی

نویسنده: پارس کیان

تاریخ بروزرسانی : چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳

ارزیابی شاخص‌های کسب‌وکار- کیفی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای هر بنگاه اقتصادی توسط یکی از موسسات رتبه بندی اعتباری مورد پذیرش سازمان بورس میسر است، نتایج این ارزیابی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعمال خواهد شد و اعتبار آن حداکثر یک سال پس از ثبت می باشد،

باتوجه به اینکه شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان یکی از موسسات رتبه بندی اعتباری مورد پذیرش می باشد، متقاضیان جهت ارزیابی شاخص های کسب و کار می توانند اطلاعات خود را ثبت نمایند تا همکاران ما در پارس کیان جهت ارسال مستندات و شروع فرآیند ارزیابی با ایشان تماس حاصل نمایند.

ثبت درخواست ارزیابی شاخص های کسب و کار (کیفی) در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری