...

حضور فعال پارس کیان در همایش چشم‌انداز حاکمیت شرکتی، الزامات و چالش‌ها

حضور فعال پارس کیان  در همایش چشم‌انداز حاکمیت شرکتی، الزامات و چالش‌ها

حضور فعال پارس کیان در همایش چشم‌انداز حاکمیت شرکتی، الزامات و چالش‌ها

نویسنده: پارس کیان

تاریخ بروزرسانی : چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳

رتبه بندی اعتباری پارس کیان با حضور در همایش چشم‌انداز حاکمیت شرکتی و ارایه اطلاعات در خصوص ساختار  و جزییات حاکمیت شرکتی به شرکت کنندگان در همایش مذکور  ساختار و جزییات متدولوژی رتبه بندی حاکمیت شرکتی را توضیح و ارایه داده و به سئوالات و نقطه نظرات شرکت کنندگان و ناشران پاسخ دادند.

در این همایش که با ابتکار شرکت بورس اوراق بهادار تهران و حضور پررنگ ناشران بورسی برگزار شده بود، برگزار کنندگان ضمن تبیین الزامات و کارکردهای  مقررات و دستورالعمل حاکمیت شرکتی به تاثیر آن در شفافیت ناشران و کمک به سرمایه گذاری در ناشرانی که این مقررات را اجرایی و کاربردی نموده اند پرداختند.

جستجو

دسته بندی ها