...

تعاریف و استانداردها

تعاریف و استانداردها

ارائه رتبه بندی های موثق، دقیق و به موقع نیازمند پیروی از قوانین و الزامات سختگیرانه ای است که در شرکت رتبه بندی پارس کیان بر اساس شیوه نامه های رتبه بندی (Methodology)، ضوابط و قوانین داخلی، فرآیندهای داخلی مدون و بومی شده، صورت می پذیرد. در لیست ذیل می توانید آخرین نسخه از تعاریف و استانداردهای تصویب شده و منتشر شده رتبه بندی اعتباری پارس کیان را مشاهده نمایید.

تعاریف و واژه نامه

تعاریف و مقیاس های رتبه بندی اعتباری

رتبه­ های بلند مدت

بالاترين کیفیت اعتباری. پایین­ترین احتمال ریسک اعتباری و  نشان­دهنده توانمندی فوق­العاده بالا برای پرداخت به موقع تعهدات

 AAA

کیفیت اعتباری خیلی بالا. احتمال خیلی پایین ریسک اعتباری  نشان­دهنده توانمندی قوی و بالا برای پرداخت به موقع تعهدات می­باشد.  این  توانمندی به طور قابل ملاحظه­ای در برابر رویدادهای قابل پیش­بینی آسیب پذیر نیست.

 AA+

 AA

 AA-

کیفیت اعتباری بالا. احتمال پایین ریسک اعتباری و نشان­دهنده توانمندی بالا برای پرداخت به موقع تعهدات می­باشد؛ با این وجود این توانمندی ممکن است به دلیل تغییرات شرایط کلی یا شرایط اقتصادی آسیب پذیر باشد.

 A+

 A

 A-

کیفیت اعتباری خوب. در حال حاضر احتمال پایین ریسک اعتباری و نشان­دهنده ظرفیت مناسب برای پرداخت به موقع تعهدات است؛ اما تغییرات نامطلوب در شرایط کلی و شرایط اقتصادی به احتمال زیاد این ظرفیت را مختل می­کند.

 BBB+

 BBB

 BBB-

ريسک متوسط. احتمال افزایش ریسک اعتباری. احتمال افزایش ریسک اعتباری به ویژه در نتیجه تغییرات نامطلوب اقتصادی یا کسب و کار در طول زمان؛ با این حال، گزینه­های تجاری یا مالی برای ایفای تعهدات مالی می­تواند در دسترس باشد.

 BB+

 BB

 BB-

ريسک اعتباری بالا.  حاشیه امن محدودی در مقابل ریسک اعتباری وجود دارد. تعهدات مالی در حال حاضر  ایفا می­شود،  با این حال، ادامه توانمندی پرداخت به یک محیط اقتصادی و تجاری مثبت و پایدار بستگی دارد. 

B+

B

B-

ريسک اعتباری خیلی بالا . نکول محتمل است. توانمندی ایفای تعهدات مالی صرفا وابسته به  شرایط کسب و کار مثبت و  پایدار و تحولات مناسب و مثبت اقتصادی است. "CC" نشان­دهنده نکول احتمالی در بعضی از انواع اوراق است. "C" نشان­دهنده نکول قریب­الوقوع می­باشد.

 CCC

CC

C

تعهدات فعلی نکول شده ­اند.

 D

 

 

رتبه­ های کوتاه مدت

بالاترین توانمندی برای بازپرداخت به موقع

A1+

توانمندی قوی برای بازپرداخت به موقع

A1

توانمندی رضایت بخش برای بازپرداخت به موقع. این توانمندی می­تواند نسبت به تغییرات نامطلوب در شرایط تجاری، اقتصادی یا مالی آسیب پذیر باشد.

A2

توانمندی مناسب برای بازپرداخت به موقع. این توانمندی نسبت به تغییرات نامطلوب در شرایط تجاری، اقتصادی یا مالی اسیب پذیر است.

A3

توانمندی بازپرداخت به موقع. این توانمندی به میزان بیشتری نسبت به تغییرات نامطلوب در شرایط اقتصادی، اقتصادی و مالی آسیب پذیر است.

B

توانمندی ناکافی برای اطمینان از بازپرداخت به موقع.

C

 

پتانسیل و جهت رتبه­بندی در میان مدت در مواجهه به روند اقتصادی و یا شرایط تجاری و مالی اساسی را نشان می­دهد و لزوما  به معنی و پیش فرض، تغییر رتبه نیست. چشم انداز "پايدار" به این معنی است که احتمال تغییر رتبه وجود ندارد. "مثبت" به این معنی است که ممکن است بهبود یابد. "منفی" به این معنی است که رتبه  ممکن است تنزل یابد. جایی که روند دارای عناصر متناقض است، چشم انداز ممکن است به عنوان "در حال توسعه و بررسی" نشان داده شود.

 

چشم انداز(پايدار، مثبت،

منفی، درحال توسعه)

توجه به احتمال تغییر رتبه ناشی از الف) برخی رویدادهای  مهم قابل شناسایی و یا  ب) انحراف از روند پیش شده می­باشد. اما این امر بدین معنا نیست که تغییر رتبه اجتناب ناپذیر است. پایش رتبه باید در آینده قابل پیش بینی حل شود، اما اگر شرایط زیربنایی آن حل نشده  باقی بمانند  ممکن است ادامه یابد.

 

رتبه در پايش

 امکان بروز رسانی رتبه بدلیل ناکافی بودن اطلاعات مورد نیاز وجود ندارد. اظهار نظر باید در آینده قابل پیش بینی تداوم داشته باشد. با این حال، اگر ظرف  12 ماه تغییری ایجاد نشود، رتبه باید به حالت "حذف شده" در بیاید.

 

 

تعلیق

حذف رتبه به علت 1-  اتمام قرارداد ،2 -توقف فعالیت بنگاه رتبه بندی شده، 3- بازخرید ابزار بدهی،4 - در حال تعلیق بودن رتبه بیش از 12ماه،5  - نکول بنگاه رتبه بندی شده یا ناشراوراق بدهی و  یا تصمیم پارس کیان بر ادامه ندادن رتبه­بندی به علت نبود اطاعات لازم و کافی

 

 

حذف شده

 

جستجو

دسته بندی ها