...

روابط تجاری پارس کیان و کارکنان

روابط تجاری پارس کیان و کارکنان

در رعایت بند 8 ماده 56 دستورالعمل تأسیس و فعالیت مؤسسات رتبه بندی وبه استناد اطلاعات دریافتی در تاریخ این گزارش (15/7/1397)، مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای کمیته رتبه بندی، اعضای گروههای کاری رتبه بندی و مسئول واحد تطبیق در سایر مؤسسات یا اشخاص حقوقی دارای سمت یا شغل تمام وقت، نیمه وقت یا پاره وقت می باشند:

اتاق بازرگانی تهران
بیمه آسیا
سرمایه گذاری صنعت و معدن
گروه نوآوران مالی پارس
فولاد کاوه جنوب کیش
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگی
بورس اوراق بهادار تهران
پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین
بورس کالای ایران
رتبه بندی اعتباری پاکستان
سرمایه گذاری ملی

جستجو

دسته بندی ها